Author Noguchi, Osamu| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-05-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume24
Issue issue5
Content Type Journal Article
FullText URL Ana_Sci_24_505.pdf
Author Kunihiko Seno| Kazuki Matsumura| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-04-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume24
Issue issue4
Publisher 日本分析化学会
Start Page 505
End Page 508
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.24.505
Author Furusho, Yoshiaki| Makita, Nobuaki| Ono, Masato| Ishiyama, Takashi| Takahashi, Motoyuki| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-01-29
Publication Title 分析化学
Volume volume56
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Yamakawa, Satoko| Oshita, Koji| Akhmad, Sabarudin| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-24
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Suekane, Takashi| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-22
Publication Title 分析化学
Volume volume54
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Tomonori| Hirano, Yoshio| Kinoshita, Kazuyoshi| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-09-14
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Li, Zhen Hai| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Ninomiya, Takahiko| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004
Publication Title 分析化学
Volume volume52
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Ninomiya, Takahiko| Lee, Kyue-Hyung| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2000
Publication Title 分析化学
Volume volume49
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Koichi| Motomizu, Shoji|
Published Date 2001
Publication Title 分析化学
Volume volume50
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Higuchi, Keiro| Inoue, Akiko| Tamanouchi, Hiromitsu| Hattori, Takayasu| Motomizu, Shoji|
Published Date 1999
Publication Title 分析化学
Volume volume48
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Tomonori| Hirano, Yoshio| Shibata, Yoshinori| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-01-05
Publication Title 分析化学
Volume volume51
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Higuchi, Keiro| Inoue, Akiko| Tsuboi, Tomonori| Motomizu, Shoji|
Published Date 1999-02-05
Publication Title 分析化学
Volume volume48
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ma, Lan| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji| Hattori, Takayasu|
Published Date 1998-06-05
Publication Title 分析化学
Volume volume47
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Oshima, Mitsuko| Ohsaki, Takashi| Motomizu, Shoji|
Published Date 1998-08-05
Publication Title 分析化学
Volume volume47
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Wakisaka, Tatsushi| Daito, Kazuyuki| Ishihara, Shinsuke| Motomizu, Shoji|
Published Date 1997-10-05
Publication Title 分析化学
Volume volume46
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Wakisaka, Tatsushi| Daito, Kazuyuki| Ishihara, Shinsuke| Motomizu, Shoji|
Published Date 1997-10-05
Publication Title 分析化学
Volume volume46
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Daito, Kazuyuki| Wakisaka, Tatsushi| Ishihara, Shinsuke| Gao, Yunhua| Motomizu, Shoji|
Published Date 1997-07-05
Publication Title 分析化学
Volume volume46
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Tomonori| Nakamura, Takahiro| Matsukura, Akiko| Motomizu, Shoji|
Published Date 1996-11-05
Publication Title 分析化学
Volume volume45
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Motomizu, Shoji| Gao, Yunhua|
Published Date 1996-12-05
Publication Title 分析化学
Volume volume45
Issue issue12
Content Type Journal Article