FullText URL fulltext.pdf
Author Wada, Koichiro| Araki, Motoo| Tanimoto, Ryuta| Sadahira, Takuya| Watari, Shogo| Maruyama, Yuki| Mitsui, Yosuke| Nakajima, Hirochika| Acosta, Herik| Katayama, Satoshi| Iwata, Takehiro| Nishimura, Shingo| Takamoto, Atsushi| Sako, Tomoko| Edamura, Kohei| Kobayashi, Yasuyuki| Watanabe, Masami| Watanabe, Toyohiko| Nasu, Yasutomo|
Keywords Photodynamic diagnosis 5-Aminolevulinic acid ALA-PDD Upper urinary tract urothelial carcinoma VISERA ELITE video system
Published Date 2021-03-25
Publication Title BMC urology
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 45
ISSN 1471-2490
NCID AA12035460
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33765999
DOI 10.1186/s12894-021-00819-2
Web of Science KeyUT 000632906900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12894-021-00819-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Watanabe, Kenta| Katsui, Kuniaki| Sugiyama, Soichiro| Yoshio, Kotaro| Kuroda, Masahiro| Hiraki, Takao| Kiura, Katsuyuki| Maeda, Yoshinobu| Toyooka, Shinichi| Kanazawa, Susumu|
Keywords Clinical pathology Elderly Non-small cell lung carcinoma Radiosurgery Stereotactic body radiation therapy
Published Date 2021-02-23
Publication Title Radiation Oncology
Volume volume16
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 39
ISSN 1748-717X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33622369
DOI 10.1186/s13014-021-01769-7
Web of Science KeyUT 000623175000001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13014-021-01769-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Takagi, Kosei| Umeda, Yuzo| Yoshida, Ryuichi| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi| Zureikat, Amer H.| Hogg, Melissa E.| Koerkamp, Bas Groot|
Keywords Pancreatoduodenectomy Robotic surgery Training
Published Date 2021-02-19
Publication Title World Journal of Surgical Oncology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 55
ISSN 1477-7819
NCID AA12048269
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2021
File Version publisher
PubMed ID 33608019
DOI 10.1186/s12957-021-02167-9
Web of Science KeyUT 000621197800003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12957-021-02167-9
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Toshiko| Watanabe, Sho| Kono, Takayuki| Taketa, Hiroaki| Shiotsu, Noriko| Shirai, Hajime| Nakai, Yukie| Torii, Yasuhiro|
Keywords Empathy Trainee dentists Clinical training Jefferson Scale of Empathy Roter interaction analysis system Simulated patients
Published Date 2021-01-14
Publication Title BMC Medical Education
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 53
ISSN 1472-6920
NCID AA12035041
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2021
File Version publisher
PubMed ID 33446194
DOI 10.1186/s12909-020-02481-y
Web of Science KeyUT 000609521000005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12909-020-02481-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Uneda, Atsuhito| Kurozumi, Kazuhiko| Fujimura, Atsushi| Fujii, Kentaro| Ishida, Joji| Shimazu, Yosuke| Otani, Yoshihiro| Tomita, Yusuke| Hattori, Yasuhiko| Matsumoto, Yuji| Tsuboi, Nobushige| Makino, Keigo| Hirano, Shuichiro| Kamiya, Atsunori| Date, Isao|
Keywords Differentiated glioblastoma cell Glioblastoma stem cell CCN1 YAP/TAZ TEAD Mesenchymal subtype Macrophage Microenvironment Glioma Glioblastoma
Published Date 2021-02-22
Publication Title Acta Neuropathologica Communications
Volume volume9
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 29
ISSN 2051-5960
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33618763
DOI 10.1186/s40478-021-01124-7
Web of Science KeyUT 000620598700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40478-021-01124-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Atallah, Marwa| Yamashita, Toru| Abe, Koji|
Keywords Preeclampsia RUPP Edaravone Placental ischemia Endoskeleton Fetal growth restriction
Published Date 2021-02-06
Publication Title Reproductive Biology and Endocrinology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 19
ISSN 1477-7827
NCID AA12041973
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2021
File Version publisher
PubMed ID 33549111
DOI 10.1186/s12958-021-00707-2
Web of Science KeyUT 000617461300001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12958-021-00707-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Ito, Atene| Kagawa, Shunsuke| Sakamoto, Shuichi| Kuwada, Kazuya| Kajioka, Hiroki| Yoshimoto, Masashi| Kikuchi, Satoru| Kuroda, Shinji| Yoshida, Ryuichi| Tazawa, Hiroshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Extracellular vesicles Gastric cancer Tumor-associated macrophages Tumor microenvironment
Published Date 2021-01-28
Publication Title BMC Cancer
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 102
ISSN 1471-2407
NCID AA12034763
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2021
File Version publisher
PubMed ID 33509150
DOI 10.1186/s12885-021-07816-6
Web of Science KeyUT 000615987400002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12885-021-07816-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Tsutsumi, Koichiro| Ueki, Toru| Noma, Yasuhiro| Omonishi, Kunihiro| Ohno, Kyotaro| Kawahara, Soichiro| Oda, Takashi| Kato, Hironari| Okada, Hiroyuki|
Keywords EUS-FNB ICDC Sample area Good-quality tissue
Published Date 2021-01-07
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 21
ISSN 1471-230X
NCID AA12034934
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33413133
DOI 10.1186/s12876-020-01590-8
Web of Science KeyUT 000608240100002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-020-01590-8
FullText URL fulltext.pdf
Author Kajiwara, Koichiro| Sawa, Yoshihiko| Fujita, Takahiro| Tamaoki, Sachio|
Keywords P. gingivalis LPS Diabetic nephropathy VCAM-1 E-selectin ACE2 FGF23
Published Date 2021-01-06
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume22
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 3
ISSN 1471-2369
NCID AA12035314
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33407253
DOI 10.1186/s12882-020-02203-y
Web of Science KeyUT 000608270800002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12882-020-02203-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Ichikawa, Keishi| Miyoshi, Toru| Osawa, Kazuhiro| Miki, Takashi| Toda, Hironobu| Ejiri, Kentaro| Yoshida, Masatoki| Nanba, Yusuke| Yoshida, Masashi| Nakamura, Kazufumi| Morita, Hiroshi| Ito, Hiroshi|
Keywords Cardiovascular disease Computed tomography Coronary artery calcium Non-alcoholic fatty liver disease Risk stratification
Published Date 2021-01-07
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 2021
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33413363
DOI 10.1186/s12933-020-01192-4
Web of Science KeyUT 000608278200003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01192-4
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsumi, Akihiro| Kato, Hironari| Ueki, Toru| Ishida, Etsuji| Takatani, Masahiro| Fujii, Masakuni| Wato, Masaki| Toyokawa, Tatsuya| Harada, Ryo| Tsugeno, Hirofumi| Matsubara, Minoru| Matsushita, Hiroshi| Okada, Hiroyuki|
Keywords Endoscopic retrograde cholangiopancreatography Jaundice Hepatocellular carcinoma Liver dysfunction
Published Date 2021-01-13
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 28
ISSN 1471-230X
NCID AA12034934
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2021.
File Version publisher
PubMed ID 33441096
DOI 10.1186/s12876-020-01594-4
Web of Science KeyUT 000607540400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-020-01594-4
FullText URL s13053-020-00160-z.pdf
Author Abe, Kodai| Ueki, Arisa| Urakawa, Yusaku| Kitago, Minoru| Yoshihama, Tomoko| Nanki, Yoshiko| Kitagawa, Yuko| Aoki, Daisuke| Kosaki, Kenjiro| Hirasawa, Akira|
Keywords Hereditary pancreatic cancer PALB2 NBN
Published Date 2021-01-07
Publication Title Hereditary Cancer in Clinical Practice
Volume volume19
Publisher BMC
Start Page 5
ISSN 1897-4287
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Authors.
File Version publisher
PubMed ID 33413558
DOI 10.1186/s13053-020-00160-z
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13053-020-00160-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Masatoki| Nakamura, Kazufumi| Miyoshi, Toru| Yoshida, Masashi| Kondo, Megumi| Akazawa, Kaoru| Kimura, Tomonari| Ohtsuka, Hiroaki| Ohno, Yuko| Miura, Daiji| Ito, Hiroshi|
Note Correction to: Cardiovasc Diabetol (2020) 19:149 https://doi.org/10.1186/s12933-020-01132-2 |
Published Date 2020-12-14
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 213
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020.
File Version publisher
PubMed ID 33317516
DOI 10.1186/s12933-020-01181-7
Web of Science KeyUT 000599850200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01181-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Kinugasa, Hideaki| Hiraoka, Sakiko| Nouso, Kazuhiro| Yamamoto, Shumpei| Hirai, Mami| Terasawa, Hiroyuki| Yasutomi, Eriko| Oka, Shohei| Ohmori, Masayasu| Yamasaki, Yasushi| Inokuchi, Toshihiro| Takahara, Masahiro| Harada, Keita| Tanaka, Takehiro| Okada, Hiroyuki|
Keywords IBD-associated neoplasia IBD-associated cancer Liquid biopsy ctDNA
Published Date 2020-12-03
Publication Title BMC Cancer
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 1188
ISSN 1471-2407
NCID AA12034763
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33272240
DOI 10.1186/s12885-020-07699-z
Web of Science KeyUT 000597268700004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12885-020-07699-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Kazuhiro| Umeda, Yuzo| Iwamuro, Masaya| Matsumoto, Kazuyuki| Kato, Hironari| Uka, Mayu| Matsui, Yusuke| Yoshida, Ryuichi| Kuise, Takashi| Yasui, Kazuya| Takagi, Kosei| Araki, Hiroyuki| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Hemobilia Bile duct resection Hepatectomy Endoscopic balloon tamponade Case report
Published Date 2020-12-01
Publication Title BMC Surgery
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 307
ISSN 1471-2482
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020.
File Version publisher
PubMed ID 33261613
DOI 10.1186/s12893-020-00981-8
Web of Science KeyUT 000595042700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12893-020-00981-8
FullText URL fulltext.pdf
Author Tomiyama, Yasuaki| Shinohara, Tsugumichi| Matsuka, Mirai| Bando, Tetsuya| Mito, Taro| Tomioka, Kenji|
Keywords Circadian clock Clockwork orange Clock gene Cricket cry2 Molecular oscillation Locomotor rhythm
Published Date 2020-11-11
Publication Title Zoological Letters
Volume volume6
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 12
ISSN 2056-306X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
DOI 10.1186/s40851-020-00166-4
Web of Science KeyUT 000588683700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40851-020-00166-4
FullText URL fulltext.pdf
Author Takahashi, Kosuke| Kimura, Shuhei| Hosokawa, Mio Morizane| Shiode, Yusuke| Doi, Shinichiro| Matoba, Ryo| Kanzaki, Yuki| Yonekawa, Yoshihiro| Morizane, Yuki|
Keywords Case report Perfluorocarbon Retinal detachment Subretinal injection Vitreoretinal surgery
Published Date 2020-10-23
Publication Title BMC Ophthalmology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 427
ISSN 1471-2415
NCID AA12035369
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33097007
DOI 10.1186/s12886-020-01698-1
Web of Science KeyUT 000586445100002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12886-020-01698-1
FullText URL fulltext.pdf
Author Sada, Ken-Ei| Ohashi, Keiji| Asano, Yosuke| Hayashi, Keigo| Morishita, Michiko| Watanabe, Haruki| Matsumoto, Yoshinori| Fujimoto, Shouichi| Takasaki, Yoshinari| Yamagata, Kunihiro| Banno, Shogo| Dobashi, Hiroaki| Amano, Koichi| Harigai, Masayoshi| Arimura, Yoshihiro| Makino, Hirofumi| the Japan Research Committee of the Ministry of Health, Labour, and Welfare for Intractable Vasculitis (JPVAS) and the Research Committee of Intractable Renal Disease of the Ministry of Health, Labour, and Welfare of Japan|
Keywords ANCA-associated vasculitis Chronic damage Elderly patients Glucocorticoids
Published Date 2020-10-12
Publication Title Arthritis Research & Therapy
Volume volume22
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 236
ISSN 1478-6354
NCID AA11830978
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33046139
DOI 10.1186/s13075-020-02341-6
Web of Science KeyUT 000582369300003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13075-020-02341-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Suzuki, Satoshi|
Keywords Oxygen therapy Hyperoxemia Hypoxemia Postoperative care Surgical site infection
Published Date 2020-10-14
Publication Title Journal of Intensive Care
Volume volume8
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 79
ISSN 2052-0492
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 33072333
DOI 10.1186/s40560-020-00498-5
Web of Science KeyUT 000577426500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40560-020-00498-5
FullText URL fulltext.pdf
Author Miyamoto, Kazuya| Matsumoto, Kazuyuki| Kato, Hironari| Yoshida, Ryuichi| Umeda, Yuzo| Inoue, Hirohumi| Tanaka, Takehiro| Matsumi, Akihiro| Saragai, Yosuke| Fujii, Yuki| Yamazaki, Tatsuhiro| Uchida, Daisuke| Tomoda, Takeshi| Horiguchi, Shigeru| Yagi, Takahito| Okada, Hiroyuki|
Keywords IPMN PJC LBC BD SurePath
Published Date 2020-09-29
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 319
ISSN 1471-230X
NCID AA12034934
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32993498
DOI 10.1186/s12876-020-01465-y
Web of Science KeyUT 000576989100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-020-01465-y