Author Kurimoto, Etsuko| Miyahara, Nobuaki| Kanehiro, Arihiko| Waseda, Koichi| Taniguchi, Akihiko| Ikeda, Genyo| Koga, Hikari| Nishimori, Hisakazu| Tanimoto, Yasushi| Kataoka, Mikio| Iwakura, Yoichiro| Gelfand, Erwin W.| Tanimoto, Mitsune|
Published Date 2013-01-20
Publication Title Respiratory Research
Volume volume14
Content Type Journal Article
Author Sato, Kazuhiro| Motoi, Yuka| Yamaji, Nami| Yoshida, Hideya|
Published Date 2011-05-19
Publication Title BMC Genomics
Volume volume12
Content Type Journal Article
Author Close, Timothy J.| Bhat, Prasanna R.| Lonardi, Stefano| Wu, Yonghui| Rostoks, Nils| Ramsay, Luke| Druka, Arnis| Stein, Nils| Svensson, Jan T.| Wanamaker, Steve| Bozdag, Serdar| Roose, Mikeal L.| Moscou, Matthew J.| Chao, Shiaoman| Varshney, Rajeev K.| Szuecs, Peter| Sato, Kazuhiro| Hayes, Patrick M.| Matthews, David E.| Kleinhofs, Andris| Muehlbauer, Gary J.| DeYoung, Joseph| Marshall, David F.| Madishetty, Kavitha| Fenton, Raymond D.| Condamine, Pascal| Graner, Andreas| Waugh, Robbie|
Published Date 2009-12-04
Publication Title BMC Genomics
Volume volume10
Content Type Journal Article
Author Kurose, Yuko| Wada, Jun| Kanzaki, Motoko| Teshigawara, Sanae| Nakatsuka, Atsuko| Murakami, Kazutoshi| Inoue, Kentaro| Terami, Takahiro| Katayama, Akihiro| Watanabe, Mayu| Higuchi, Chigusa| Eguchi, Jun| Miyatake, Nobuyuki| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-01-22
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume14
Content Type Journal Article
Author Koga, Hikari| Miyahara, Nobuaki| Fuchimoto, Yasuko| Ikeda, Genyo| Waseda, Koichi| Ono, Katsuichiro| Tanimoto, Yasushi| Kataoka, Mikio| Gelfand, Erwin W.| Tanimoto, Mitsune| Kanehiro, Arihiko|
Published Date 2013-01-24
Publication Title Respiratory Research
Volume volume14
Content Type Journal Article
Author Inoue, Junko| Wada, Jun| Teshigawara, Sanae| Hida, Kazuyuki| Nakatsuka, Atsuko| Takatori, Yuji| Kojo, Shoichirou| Akagi, Shigeru| Nakao, Kazushi| Miyatake, Nobuyuki| McDonald, John F.| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-12-03
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume13
Content Type Journal Article
Author Takiue, Keiichi| Sugiyama, Hitoshi| Inoue, Tatsuyuki| Morinaga, Hiroshi| Kikumoto, Yoko| Kitagawa, Masashi| Kitamura, Shinji| Maeshima, Yohei| Wang, Dahong| Masuoka, Noriyoshi| Ogino, Keiki| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-05-25
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume13
Issue issue14
Content Type Journal Article