Author Nakao, Satoshi| Komagoe, Keiko| Inoue, Tsuyoshi| Katsu, Takashi|
Published Date 2011-01
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes
Volume volume1808
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Choengchan, N.| Mantim, T.| Wilairat, P.| Dasgupta, P. K.| Motomizu, Shoji| Nacapricha, D.|
Published Date 2006-10-02
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume579
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Katsu, Takashi| Tsunamoto, Yumi| Hanioka, Nobumitsu| Komagoe, Keiko| Masuda, Kazufumi| Narimatsu, Shizuo|
Published Date 2008-07-14
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume620
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Nakayasu, Hiroshi| Arata, Noriko|
Published Date 2003-01-31
Publication Title Brain Research
Volume volume961
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Muranaka, Makoto| Hyodo, Isao| Okumura, Wataru| Oshiki, Toshiyuki|
Published Date 2011-04-30
Publication Title Catalysis Today
Volume volume164
Issue issue1
Content Type Journal Article