Author Isobe, Hiroshi| Shoji, Mitsuo| Suzuki, Takayoshi| Shen, Jian-Ren| Yamaguchi, Kizashi|
Keywords Photosynthesis Water oxidation Photosystem II Oxygen evolving complex Mn4CaO6 cluster Ligand environment
Note This fulltext is available in Sep. 2022.|
Published Date 2021-01-15
Publication Title Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Volume volume405
Publisher Elsevier
Start Page 112905
ISSN 1010-6030
NCID AA10684407
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
DOI 10.1016/j.jphotochem.2020.112905
Official Url https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1010603020307024|
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2020.112905
Author Suzuki, Shintaro| Nakamura, Seiichi| Price, T. Douglas|
Keywords Prehispanic mesoamerica Maya Non-Maya Borderland Mobility Strontium Oxygen Carbon
Note This fulltext is available in Sep. 2022. </br>This is an Accepted Manuscript of an article published by Elsevier in Journal of Anthropological Archaeology. The final authenticated version is available online at: https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101228.|
Published Date 2020-12
Publication Title Journal of Anthropological Archaeology
Volume volume60
Publisher Elsevier
Start Page 101228
ISSN 0278-4165
NCID AA10627629
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
DOI 10.1016/j.jaa.2020.101228
Web of Science KeyUT 000589896600005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101228
FullText URL fulltext.pdf
Author Hayami, Hiroshi| Takahashi, Satoshi| Ishikawa, Kiyohito| Yasuda, Mitsuru| Yamamoto, Shingo| Wada, Koichiro| Kobayashi, Kanao| Hamasuna, Ryoichi| Minamitani, Shinichi| Matsumoto, Tetsuya| Kiyota, Hiroshi| Tateda, Kazuhiro| Sato, Junko| Hanaki, Hideaki| Masumori, Naoya| Nishiyama, Hiroyuki| Miyazaki, Jun| Fujimoto, Kiyohide| Tanaka, Kazushi| Uehara, Shinya| Matsubara, Akio| Ito, Kenji| Hayashi, Kenji| Kurimura, Yuichiro| Ito, Shin| Takeuchi, Toshimi| Narita, Harunori| Izumitani, Masanobu| Nishimura, Hirofumi| Kawahara, Motoshi| Hara, Makoto| Hosobe, Takahide| Takashima, Kenji| Chokyu, Hirofumi| Matsumura, Masaru| Ihara, Hideari| Uno, Satoshi| Monden, Koichi| Sumii, Toru| Kawai, Shuichi| Kariya, Satoru| Sato, Takashi| Yoshioka, Masaru| Kadena, Hitoshi| Matsushita, Shinji| Nishi, Shohei| Hosokawa, Yukinari| Shirane, Takeshi| Yoh, Mutsumasa| Watanabe, Syuji| Makinose, Shinichi| Uemura, Tetsuji| Goto, Hirokazu|
Keywords Surveillance Susceptibility Resistance Acute uncomplicated cystitis
Published Date 2019-06
Publication Title Journal of Infection and Chemotherapy
Volume volume25
Issue issue6
Publisher Elsevier
Start Page 413
End Page 422
ISSN 1341-321X
NCID AA11057978
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 Japanese Society of Chemotherapy and The Japanese Association for Infectious Diseases.
File Version publisher
PubMed ID 30905628
DOI 10.1016/j.jiac.2019.02.021
Web of Science KeyUT 000466427000002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.02.021
Author Taniguchi, Masaharu|
Keywords Traveling front Reaction-diffusion equation Asymmetric Balanced
Note This fulltext will be available in Oct 2021|
Published Date 2019-05-27
Publication Title Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire
Volume volume36
Issue issue7
Publisher Elsevier
Start Page 1791
End Page 1816
ISSN 02941449
NCID AA10501074
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
File Version author
DOI 10.1016/j.anihpc.2019.05.001
Web of Science KeyUT 000495481100001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.anihpc.2019.05.001
FullText URL fulltext.pdf
Author Yamada, Keiko| Ito, Yoichi M.| Akagi, Masao| Chosa, Etsuo| Fuji, Takeshi| Hirano, Kenichi| Ikeda, Shinichi| Ishibashi, Hideaki| Ishibashi, Yasuyuki| Ishijima, Muneaki| Itoi, Eiji| Iwasaki, Norimasa| Izumida, Ryoichi| Kadoya, Ken| Kamimura, Masayuki| Kanaji, Arihiko| Kato, Hiroyuki| Kishida, Shunji| Mashima, Naohiko| Matsuda, Shuichi| Matsui, Yasumoto| Matsunaga, Toshiki| Miyakoshi, Naohisa| Mizuta, Hiroshi| Nakamura, Yutaka| Nakata, Ken| Omori, Go| Osuka, Koji| Uchio, Yuji| Ryu, Kazuteru| Sasaki, Nobuyuki| Sato, Kimihito| Senda, Masuo| Sudo, Akihiro| Takahira, Naonobu| Tsumura, Hiroshi| Yamaguchi, Satoshi| Yamamoto, Noriaki| Nakamura, Kozo| Takashi, Ohe|
Published Date 2020-03-12
Publication Title Journal of Orthopaedic Science
Publisher Elsevier
ISSN 09492658
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 32173180
DOI 10.1016/j.jos.2020.01.011
FullText URL fulltext.pdf
Author Yasuhara, Sou| Yasui, Shintaro| Teranishi, Takashi| Yoshikawa, Yumi| Taniyama, Tomoyasu| Itoh, Mitsuru|
Keywords High speed chargeability Nanodots Density Dielectrics LiCoO2
Published Date 2019-12-31
Publication Title Electrochemistry Communications
Volume volume109
Publisher Elsevier
Start Page 106604
ISSN 13882481
NCID AA11324699
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors. Published by Elsevier B.V.
File Version publisher
DOI 10.1016/j.elecom.2019.106604
Web of Science KeyUT 000504039300006
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.elecom.2019.106604
FullText URL fulltext.pdf
Author Ohtsuki, Takashi| Shinaoka, Akira| Kumagishi-Shinaoka, Kanae| Asano, Keiichi| Hatipoglu, Omer Faruk| Inagaki, Junko| Takahashi, Ken| Oohashi, Toshitaka| Nishida, Keiichiro| Naruse, Keiji| Hirohata, Satoshi|
Published Date 2019-10-15
Publication Title Experimental Cell Research
Volume volume383
Issue issue2
Publisher Elsevier
Start Page 111556
ISSN 00144827
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors. Published by Elsevier Inc.
File Version publisher
PubMed ID 31415758
DOI 10.1016/j.yexcr.2019.111556
Web of Science KeyUT 000488145400017
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.111556
Author Campéon, Benoît Denis Louis | Yoshikawa, Yumi| Teranishi, Takashi| Nishina, Yuta|
Keywords Graphene Lithium-ion battery Full-cell LiCoO2 High-rate
Note This fulltext is available in Oct. 2022.|
Published Date 2020-12-10
Publication Title Electrochimica Acta
Volume volume363
Publisher Elsevier
Start Page 137257
ISSN 0013-4686
NCID AA00633261
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
DOI 10.1016/j.electacta.2020.137257
Web of Science KeyUT 000588282800045
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137257
Author Shahriar, Abu Saleh Muhammad| Ono, Shintaro| Nakayama, Masaaki| Ohara, Naoko| Ohara, Naoya|
Keywords Porphyromonas gingivalis Periodontal diseases Gingipain Bacterial secretion system
Note This fulltext is available in Oct. 2021.|
Published Date 2020-12
Publication Title Journal of Oral Biosciences
Volume volume62
Issue issue4
Publisher Elsevier
Start Page 322
End Page 326
ISSN 1349-0079
NCID AA11896386
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Japanese Association for Oral Biology.
File Version author
PubMed ID 33038516
DOI 10.1016/j.job.2020.09.007
Web of Science KeyUT 000597154900005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.job.2020.09.007
FullText URL fulltext.pdf
Author Takahashi, Yuko| Iwamoto, Takayuki| Suzuki, Yoko| Kajiwara, Yukiko| Hatono, Minami| Tsukioki, Takahiro| Kawada, Kengo| Kochi, Mariko| Ikeda, Hirokuni| Shien, Tadahiko| Taira, Naruto| Matsuoka, Junji| Doihara, Hiroyoshi| Toyooka, Shinichi|
Keywords Gene expression Hormone receptor positive Residual tumor burden Targeted therapy Triple negative
Published Date 2020-04
Publication Title Clinical Breast Cancer
Volume volume20
Issue issue2
Publisher Elsevier
Start Page 117
End Page 124
ISSN 1526-8209
NCID AA11694891
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 31570267
DOI 10.1016/j.clbc.2019.07.001
Web of Science KeyUT 000529805200021
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.clbc.2019.07.001
FullText URL JNS400_145.pdf Fig.pdf
Author Nomura, Emi| Ohta, Yasuyuki| Tadokoro, Koh| Sato, Kota| Sasaki, Ryo| Takahashi, Yoshiaki| Yamashita, Toru| Takemoto, Mami| Hishikawa, Nozomi| Goto, Yu-ichi| Abe, Koji|
Keywords CPEO Homozygous Mitochondrial DNA
Published Date 2019-05-15
Publication Title Journal of the Neurological Sciences
Volume volume400
Publisher Elsevier
Start Page 145
End Page 147
ISSN 0022510X
NCID AA00703265
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
File Version author
PubMed ID 30951992
DOI 10.1016/j.jns.2019.03.029
Web of Science KeyUT 000466828000028
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.03.029
FullText URL JSCD28_7_1993.pdf Fig.pdf
Author Liu, Xia| Yamashita, Toru| Shang, Jingwei| Shi, Xiaowen| Morihara, Ryuta| Huang, Yong| Sato, Kota| Takemoto, Mami| Hishikawa, Nozomi| Ohta, Yasuyuki| Abe, Koji|
Keywords APP23 mice Alzheimer's disease anti-inflammatory antioxidative chronic cerebral hypoperfusion
Published Date 2019-07-31
Publication Title Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Volume volume28
Issue issue7
Publisher Elsevier
Start Page 1993
End Page 2002
ISSN 10523057
NCID AA10780852
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 31029568
DOI 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.03.029
Web of Science KeyUT 000470969200037
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.03.029
FullText URL JSCD28_10_104310.pdf Fig.pdf
Author Liu, Xia| Yamashita, Toru| Shang, Jingwei| Shi, Xiaowen| Morihara, Ryuta| Huang, Yong| Sato, Kota| Takemoto, Mami| Hishikawa, Nozomi| Ohta, Yasuyuki| Abe, Koji|
Keywords APP23 mice Alzheimer's disease chronic cerebral hypoperfusion neurovascular dysfunction phosphorylated tau α-synuclein
Published Date 2019-10-31
Publication Title Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Volume volume28
Issue issue10
Publisher Elsevier
Start Page 104310
ISSN 10523057
NCID AA10780852
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 31383622
DOI 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104310
Web of Science KeyUT 000487661300021
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104310
FullText URL BD_40_9_781_785.pdf BD_40_9_Fig.pdf
Author Miyahara, Hiroyuki| Akiyama, Tomoyuki| Waki, Kenji| Arakaki, Yoshio|
Keywords Prolonged febrile seizure Acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion Venous blood gas analysis Electroencephalogram Clinical characteristics Venous blood gas
Published Date 2018-01-14
Publication Title Brain and Development
Volume volume40
Issue issue9
Publisher Elsevier
Start Page 781
End Page 785
ISSN 0387-7604
NCID AA00111153
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2018 The Japanese Society of Child Neurology
File Version author
PubMed ID 29866486
DOI 10.1016/j.braindev.2018.05.014
Web of Science KeyUT 000445444200007
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.braindev.2018.05.014
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Naoki| Kaito, Chikara|
Keywords RNA-Seq de novo assembly Transcriptome African bullfrog Pyxicephalus adspersus
Published Date 2020-06
Publication Title Data in Brief
Volume volume30
Publisher Elsevier
Start Page 105388
ISSN 2352-3409
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 32211462
DOI 10.1016/j.dib.2020.105388
Web of Science KeyUT 000541974300010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105388
FullText URL fulltext.pdf
Author Takagi, Kosei| Kuise, Takashi| Umeda, Yuzo| Yoshida, Ryuichi| Teraishi, Fuminori| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Laparoscopic Liver Segment seven
Published Date 2020
Publication Title International Journal of Surgery Case Reports
Volume volume73
Publisher Elsevier
Start Page 168
End Page 171
ISSN 2210-2612
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 32688239
DOI 10.1016/j.ijscr.2020.06.107
Web of Science KeyUT 000558775100010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2020.06.107
FullText URL fulltext.pdf
Author Tomonobu, Nahoko| Kinoshita, Rie| Sumardika, I. Wayan| Chen, Youyi| Inoue, Yusuke| Yamauchi, Akira| Yamamoto, Ken-ichi| Murata, Hitoshi| Sakaguchi, Masakiyo|
Keywords Melanocytes Melanoma Metastasis Primary culture
Published Date 2019-07
Publication Title Biochemistry and Biophysics Reports
Volume volume18
Publisher Elsevier
Start Page 100619
ISSN 24055808
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 30899801
DOI 10.1016/j.bbrep.2019.100619
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2019.100619
FullText URL fulltext.pdf
Author Maeda, Yukihide| Kariya, Shin| Uraguchi, Kensuke| Takahara, Junko| Fujimoto, Shohei| Sugaya, Akiko| Nishizaki, Kazunori|
Keywords DNA microarray Immunohistochemistry Mouse cochlea Neurotransmission Noise-induced hearing loss RNA-seq Real-time RT-PCR Transcription factor
Published Date 2020-05-15
Publication Title Neuroscience Research
Publisher Elsevier
ISSN 01680102
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 32417196
DOI 10.1016/j.neures.2020.05.001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.neures.2020.05.001
FullText URL fulltext.pdf
Author Tomonobu, Nahoko| Kinoshita, Rie| Sakaguchi, Masakiyo|
Published Date 2020-04-30
Publication Title Translational Oncology
Volume volume13
Issue issue4
Publisher Elsevier
Start Page 100753
ISSN 19365233
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V.
File Version publisher
PubMed ID 32193075
DOI 10.1016/j.tranon.2020.100753
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100753
Author Miyano, Junichi| Kawanabe, Noriaki| Fujishiro, Atsushi| Kanomi, Ryuzo| Kamioka, Hiroshi|
Keywords Headgear distal movement early mixed dentition cone-beam computed tomography
Note This fulltext is available in Nov. 2021.|
Published Date 2020-11-13
Publication Title Orthodontic Waves
Publisher Elsevier
ISSN 1344-0241
NCID AA11222509
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
DOI 10.1080/13440241.2020.1845587
Web of Science KeyUT 000589100300001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1080/13440241.2020.1845587