Author Nekado, Kenta| Takai, Yusuke| Nogami, Yasuyuki|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Sumo, Taichi|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Others
Author Kanatani, Kenichi| Niitsuma, Hirotaka|
Published Date 2012-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume46
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2012-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume46
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi| Niitsuma, Hirotaka|
Published Date 2012-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume46
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2012-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume46
Content Type Others
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Others
Author Watanabe, Tetsushi| Wada, Osami| Koga, Ryuji| Toyota, Yoshitaka| Miyashita, Takuya|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hidayat, Iip Syarif| Toyota, Yoshitaka| Torigoe, Osamu| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshioka, Tomohiko| Tsuru, Kanji| Hayakawa, Satoshi| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Masashi| Namba, Akitoshi| Akao, Tetsuyuki| Mizuki, Eiichi| Ohba, Michio| Sakai, Hiroshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hikida, Masaki| Magari, Masaki| Nakayama, Yasunori| Kanayama, Naoki| Ohmori, Hitoshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Vaillancourt, Chico|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohtani, Ryuji| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Nagao, Makoto| Ohta, Tomoyuki| Nagayama, Noriyuki|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto| Tashiro, Tsutomu| Yoshioka, Kazumi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Others
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Others