Author Shinomiya Shigeru| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okada, Akira| Uno, Yoshiyuki| Okajima, Isao|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wei, He| Koga, Ryuji| Iokibe, Kengo| Wada, Osami| Toyota, Yoshitaka|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kishimoto Tokunari| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamasaki, Susumu| Kurose, Yoshinori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayakawa, Satoshi| Shirosaki, Yuki| Yabuta, Takeshi| Tsuru, Kanji| Ohtsuki Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakiyama, Takaharu| Yoshimi, Tsuyoshi| Miyake, Akira| Umeoka, Midori| Tanaka, Atsushi| Ozaki, Sho| Nakanishi, Kazuhiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Dong Liu| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Munesawa, Yoshiomi|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Masashi| Sakai, Hiroshi|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ding Ronggui| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahashi Hiromitsu| Munesawa, Yoshiomi| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Wada Yatarou|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakamura, Takao| Yamamoto, Yoshitake|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kroumov Valeri T.| Inoue, Akira| Masuda, Shiro|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uchiyama Hiromitsu| Miyazaki Satoshi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Matsuki Katsunori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sun Yonghao| Kagawa, Yukio|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueda Kiyotaka| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mahmood Zaheed| Kagawa, Yukio|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanki Kunihiko| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Ohta Kazuharu|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tabuchi Satoshi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kagawa, Yukio| Sun Yonghao| Mahmood Zaheed|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper