Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2007-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nukina, Takashi| Konishi, Masami| Nishi, Tatsushi| Imai, Jun|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuk Hun| Tanino, Tetsuzo| Tanaka, Masahiro|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nekado, Kenta| Takai, Yusuke| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2011-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume45
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Miyake Takashi| Totsuji, Chieko| Nakanishi Kenta| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2008-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume42
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimamura, Kaoru| Zhang Chunxiao| Uchida, Tetsuya|
Published Date 1996-12-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Kyoji| Jiao Xuecheng| Jiao Xuezhen|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hamana, Ryohei| Konishi, Masami| Imai, Jun|
Published Date 2007-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Prokop Jiri| Myojin Sho|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Omura, Yasuhiro| Hida, Moritaka| Sakakibara, Akira| Takemoto, Yoshito|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 2003-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 2004-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume38
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuta, Taizo| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2003-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Bouzidi, Moncef| Koga, Ryuji| Wada, Osami| Kagawa, Naoki| Hai, Xu| Kosaka, Megumi| Sano, Hiroya|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Kubota, Shin-ichiro| Yokomizo, Seiichi| Ogata, Kojiro| Tada, Nobuhiko|
Published Date 1994-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirose, Sohichi|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimamura, Kaoru| Uchida, Tetsuya| Inoue, Tomohiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Sumo, Taichi|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanazawa, Yasushi| Kanatani, Kenichi|
Published Date 2002-11
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper