Author Totsuji, Chieko| Matsubara Takeo| Miyata Satoru|
Published Date 1994-03-15
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Yuasa Motokazu| Miura, Yoshinari| Takahashi, Katsuaki|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki, Makoto| Sun Yao| Kohno, Iichiro|
Published Date 1994-03-15
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Kawamura Haruyuki| Miura, Yoshinari|
Published Date 1994-03-15
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Yamamoto, Tatsuma| Isayama Yoshiharu|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshida, Akira| Ohue, Yuji| Fujii, Masahiro|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Yoshitake| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Takei Makoto|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kamiyabu, Hideto| Sakakibara, Akira| Maeda, Hironobu| Hida, Moritaka|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Nakajima, Toshikatsu| Endo, Osamu|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuroda Tsutomu| Osaki, Hirokazu| Matsuda, Masaaki| Fujisawa Keita|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Kawabata Kouji| Nanba, Tokuro| Takada, Jun| Miura, Yoshinari|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Takao Seiji| Oda, Kiichi| Takada, Jun| Miura, Yoshinari|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Myojin Sho| Yamada Masahito| Fujii Naoto|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Yoshitake| Isshiki Hiromi| Oka, Hisao| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishihara Yuji| Yamamoto, Kyoji|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Taniguchi, Takeo| Fujiwara, Kohji|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Isayama Yoshiharu| Yamamoto, Yoshitake| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Gao Hong| Wada, Tsutomu| Noritsugu, Toshiro|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper