FullText URL fulltext.pdf
Author Koyama, Toshihiro| Sasaki, Misato| Hagiya, Hideharu| Zamami, Yoshito| Funahashi, Tomoko| Ohshima, Ayako| Tatebe, Yasuhisa| Mikami, Naoko| Shinomiya, Kazuaki| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki| Hinotsu, Shiro| Kano, Mitsunobu R.|
Published Date 2019-12-27
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 20235
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31882673
DOI 10.1038/s41598-019-56388-w
Web of Science KeyUT 000509351200002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-56388-w
FullText URL fulltext.pdf
Author Ujihara, Yoshihiro| Kanagawa, Motoi| Mohri, Satoshi| Takatsu, Satomi| Kobayashi, Kazuhiro| Toda, Tatsushi| Naruse, Keiji| Katanosaka, Yuki|
Published Date 2019-12-17
Publication Title Nature Communications
Volume volume10
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 5754
ISSN 2041-1723
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31848331
DOI 10.1038/s41467-019-13623-2
Web of Science KeyUT 000503009700002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41467-019-13623-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Ghosh, Pratyay| Iqbal, Yasir| Müller, Tobias| Ponnaganti, Ravi T.| Thomale, Ronny| Narayanan, Rajesh| Reuther, Johannes| Gingras, Michel J. P.| Jeschke, Harald O.|
Published Date 2019-12-18
Publication Title npj Quantum Materials
Volume volume4
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 63
ISSN 2397-4648
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
DOI 10.1038/s41535-019-0202-z
Web of Science KeyUT 000510856800001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41535-019-0202-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Hada, Masaki| Yamaguchi, Daisuke| Ishikawa, Tadahiko| Sawa, Takayoshi| Tsuruta, Kenji| Ishikawa, Ken| Koshihara, Shin-Ya| Hayashi, Yasuhiko| Kato, Takashi|
Published Date 2019-09-13
Publication Title Nature Communications
Volume volume10
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4159
ISSN 2041-1723
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31519876
DOI 10.1038/s41467-019-12116-6
Web of Science KeyUT 000485685200005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41467-019-12116-6
FullText URL SR9_1_4722.pdf
Author Nakatani, Takahiro| Yasui, Norihisa| Tamura, Issei| Yamashita, Atsuko|
Published Date 2019-3-18
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4722
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
PubMed ID 30886277
DOI 10.1038/s41598-019-41309-8
Web of Science KeyUT 000461417500005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41309-8
FullText URL SR9_1_8041.pdf
Author Yoshioka, Yohsuke| Yamachika, Eiki| Nakanishi, Makoto| Ninomiya, Tadashi| Akashi, Sho| Kondo, Sei| Moritani, Norifumi| Kobayashi, Yasuhiro| Fujii, Tatsuo| Iida, Seiji|
Published Date 2019-5-29
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 8041
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31142769
DOI 10.1038/s41598-019-44389-8
Web of Science KeyUT 000469319300003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-44389-8
FullText URL SR9_1_3054.pdf
Author Hiramatsu, Sumie| Watanabe, Katsue S.| Zeggar, Sonia| Asano, Yosuke| Miyawaki, Yoshia| Yamamura, Yuriko| Katsuyama, Eri| Katsuyama, Takayuki| Watanabe, Haruki| Takano-Narazaki, Mariko| Matsumoto, Yoshinori| Kawabata, Tomoko| Sada, Ken-Ei| Wada, Jun|
Published Date 2019-2-28
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 3054
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version Publisher
PubMed ID 30816218
DOI 10.1038/s41598-019-38809-y
Web of Science KeyUT 000459891700064
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-38809-y
FullText URL SR9_1_5817.pdf
Author Ueno, Hiroshi| Suemitsu, Shunsuke| Murakami, Shinji| Kitamura, Naoya| Wani, Kenta| Matsumoto, Yosuke| Okamoto, Motoi| Ishihara, Takeshi|
Published Date 2019-4-9
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 5817
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30967573
DOI 10.1038/s41598-019-42290-y
Web of Science KeyUT 000463869800019
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-42290-y
Author Ieda, Takeshi| Tazawa, Hiroshi| Okabayashi, Hiroki| Yano, Shuya| Shigeyasu, Kunitoshi| Kuroda, Shinji| Ohara, Toshiaki| Noma, Kazuhiro| Kishimoto, Hiroyuki| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Saitou, Takashi| Imamura, Takeshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2019-11-8
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 16378
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31705021
DOI 10.1038/s41598-019-52816-z
Web of Science KeyUT 000495372900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-52816-z
FullText URL SR9_1_11934.pdf
Author Takahara, Masahiro| Takaki, Akinobu| Hiraoka, Sakiko| Adach, Takuya| Shimomura, Yasuyuki| Matsushita, Hiroshi| Nguyen Tien Thi Thuy| Koike, Kazuko| Ikeda, Airi| Takashima, Shiho| Yamasaki, Yasushi| Inokuchi, Toshihiro| Kinugasa, Hideaki| Sugihara, Yusaku| Harada, Keita| Eikawa, Shingo| Morita, Hidetoshi| Udono, Heiichiro| Okada, Hiroyuki|
Published Date 2019-8-15
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 11934
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version Publisher
PubMed ID 31417110
DOI 10.1038/s41598-019-48331-w
Web of Science KeyUT 000480680800048
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-48331-w
FullText URL SR9_1_5186.pdf
Author Sumi, Tomonari| Koga, Kenichiro|
Published Date 2019-3-26
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 5186
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version Publisher
PubMed ID 30914684
DOI 10.1038/s41598-019-41518-1
Web of Science KeyUT 000462298600073
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41518-1
FullText URL SR9_1_761.pdf
Author Gion, Yuka| Takeuchi, Mai| Shibata, Rei| Takata, Katsuyoshi| Miyata-Takata, Tomoko| Orita, Yorihisa| Tachibana, Tomoyasu| Yoshino, Tadashi| Sato, Yasuharu|
Published Date 2019-1-24
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 761
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30679751
DOI 10.1038/s41598-018-37404-x
Web of Science KeyUT 000456554600200
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-018-37404-x
FullText URL SR9_1_8866.pdf
Author Abe-Kanoh, Naomi| Kunisue, Narumi| Myojin, Takumi| Chino, Ayako| Munemasa, Shintaro| Murata, Yoshiyuki| Satoh, Ayano| Moriya, Hisao| Nakamura, Yoshimasa|
Published Date 2019-6-20
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 8866
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31222108
DOI 10.1038/s41598-019-45248-2
Web of Science KeyUT 000472136900040
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-45248-2
FullText URL SR9_1_3745.pdf
Author Matsushima, Ryo| Hisano, Hiroshi|
Published Date 2019-3-6
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 3745
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version Publisher
PubMed ID 30842645
DOI 10.1038/s41598-019-40424-w
Web of Science KeyUT 000460392200013
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-40424-w
FullText URL SR9_1_4854.pdf
Author Toba, Shinsuke| Minato, Yusuke| Kondo, Yuma| Hoshikawa, Kanami| Minagawa, Shu| Komaki, Shiho| Kumagai, Takanori| Matoba, Yasuyuki| Morita, Daichi| Ogawa, Wakano| Gotoh, Naomasa| Tsuchiya, Tomofusa| Kuroda, Teruo|
Published Date 2019-3-19
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4854
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30890721
DOI 10.1038/s41598-019-41237-7
Web of Science KeyUT 000461563200014
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41237-7
FullText URL SR9_1_4633.pdf
Author Morihiro, Toshiaki| Kuroda, Shinji| Kanaya, Nobuhiko| Kakiuchi, Yoshihiko| Kubota, Tetsushi| Aoyama, Katsuyuki| Tanaka, Takehiro| Kikuch, Satoru| Nagasaka, Takeshi| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Tazawa, Hiroshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2019-3-15
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4633
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30874607
DOI 10.1038/s41598-019-41177-2
Web of Science KeyUT 000461303000015
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41177-2
FullText URL SR9_1_4009.pdf
Author Okamoto, Hideki| Hamao, Shino| Eguchi, Ritsuko| Goto, Hidenori| Takabayashi, Yasuhiro| Yen, Paul Yu-Hsiang| Liang, Luo Uei| Chou, Chia-Wei| Hoffmann, Germar| Gohda, Shin| Sugino, Hisako| Liaos, Yen-Fa| Ishii, Hirofumi| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2019-3-8
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4009
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30850618
DOI 10.1038/s41598-019-39899-4
Web of Science KeyUT 000460627700097
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-39899-4
FullText URL SR9_1_5376.pdf
Author Uesugi, Eri| Uchiyama, Takaki| Goto, Hidenori| Ota, Hiromi| Ueno, Teppei| Fujiwara, Hirokazu| Terashima, Kensei| Yokoya, Takayoshi| Matsui, Fumihiko| Akimitsu, Jun| Kobayashi, Kaya| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2019-3-29
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 5376
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30926890
DOI 10.1038/s41598-019-41906-7
Web of Science KeyUT 000462730200009
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41906-7
FullText URL SR9_1_12951.pdf
Author Boonpoempoon, Tuchpongpuch| Wonsawat, Wanida| Kaneta, Takashi|
Published Date 2019-9-10
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 12951
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Te Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31506489
DOI 10.1038/s41598-019-49393-6
Web of Science KeyUT 000484984700026
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-49393-6
FullText URL SR9_1_170269.pdf
Author Werner, Rudolf A.| Wakabayashi, Hiroshi| Chen, Xinyu| Hayakawa, Nobuyuki| Lapa, Constantin| Rowe, Steven P.| Javadi, Mehrbod S.| Robinson, Simon| Higuchi, Takahiro|
Published Date 2019-11-19
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 17026
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Te Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31745188
DOI 10.1038/s41598-019-53596-2
Web of Science KeyUT 000497701200014
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-53596-2