Author Murakami, Shinki| Miyazaki, Ikuko| Sogawa, Norio| Miyoshi, Ko| Asanuma, Masato|
Published Date 2014-10
Publication Title Neurotoxicity Research
Volume volume26
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Itoh, Mitsuya| Iwamoto, Takayuki| Matsuoka, Junji| Nogami, Tomohiro| Motoki, Takayuki| Shien, Tadahiko| Taira, Naruto| Niikura, Naoki| Hayashi, Naoki| Ohtani, Shoichiro| Higaki, Kenji| Fujiwara, Toshiyoshi| Doihara, Hiroyoshi| Symmans, W. Fraser| Pusztai, Lajos|
Published Date 2014-01
Publication Title Breast Cancer Research and Treatment
Volume volume143
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hayashi, Tatsuro| Asano, Hiroaki| Toyooka, Shinichi| Tsukuda, Kazunori| Soh, Junichi| Shien, Tadahiko| Taira, Naruto| Maki, Yuho| Tanaka, Norimitsu| Doihara, Hiroyoshi| Nasu, Yasutomo| Huh, Nam-ho| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2012-05
Publication Title Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
Volume volume138
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Sakata, Kenichiro| Furumatsu, Takayuki| Miyazawa, Shinichi| Okada, Yukimasa| Fujii, Masataka| Ozaki, Toshifumi|
Published Date 2013-01
Publication Title International Orthopaedics
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sugiyama, Koichi| Sada, Ken-ei| Kurosawa, Michiko| Wada, Jun| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-02
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume17
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kagawa, Hidetoshi| Hiromasa, Tsutomu| Hara, Takayuki| Takaki, Ayako| Yamanaka, Ryutaro| Sada, Ken-ei| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-10
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume16
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Nagase, Ryo| Kajitani, Nobuo| Shikata, Kenichi| Ogawa, Daisuke| Kodera, Ryo| Okada, Shinichi| Kido, Yuichi| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-10
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume16
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Miyoshi, Shin-ichi| Jiyou, Wang| Katoh, Keizo| Senoh, Mitsutoshi| Mizuno, Tamaki| Maehara, Yoko|
Published Date 2012-04
Publication Title World Journal of Microbiology & Biotechnology
Volume volume28
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Enami, Isao| Adachi, Hideyuki| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010
Publication Title Red Algae in the Genomic Age
Volume volume13
Content Type Journal Article
Author Ghosh, S| Kobayashi, N| Nagashima, S| Chawla-Sarkar, M| Krishnan, T| Ganesh, B| Naik, TN|
Published Date 2009-11-21
Publication Title Archives of Virology
Volume volume155
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Yanagi, Yoshinobu| Fujita, Mariko| Hisatomi, Miki| Matsuzaki, Hidenobu| Konouchi, Hironobu| Katase, Naoki| Nagatsuka, Hitoshi| Asaumi, Jun-ichi|
Published Date 201012
Publication Title Oral Radiology
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Taira, Naruto| Shimozuma, Kojiro| Shiroiwa, Takeru| Ohsumi, Shozo| Kuroi, Katsumasa| Saji, Shigehira| Saito, Mitsue| Iha, Shigemichi| Watanabe, Takanori| Katsumata, Noriyuki|
Published Date 2011/08
Publication Title Breast Cancer Research and Treatment
Volume volume128
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Itoh, Jin-ichi| Kiyohara, Kazuyoshi|
Published Date 2011/09
Publication Title Manuscripta Mathematica
Volume volume136
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Marutani, Mizuri| Taguchi, Fumiko| Ogawa, Yujiro| Hossain, Mijan Md.| Yoshishige, Inagaki| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2008-04
Publication Title Molecular Genetics and Genomics
Volume volume279
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Toeda, Kenichi| Nakamura, Keigo| Hirohata, Satoshi| Hatipoglu, Omer F.| Demircan, Kadir| Yamawaki, Hitoshi| Ogawa, Hiroko| Kusachi, Shozo| Shiratori, Yasushi| Ninomiya, Yoshifumi|
Published Date 2005-12
Publication Title Molecular and Cellular Biochemistry
Volume volume280
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kagawa, Hiroaki| Takaya, Tomohide| Ruksana, Razia| Anokye-Danso, Frederick| Amin, Md. Ziaul| Terami, Hiromi|
Published Date 2007
Publication Title Regulatory Mechanisms of Striated Muscle Contraction
Content Type Book
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Kawai, Noriko| Tsujigiwa, Hidetsugu| Yanagi, Yoshinobu| Nagatsuka, Hitoshi| Inoue, Tetsuyoshi| Kokeguchi, Susumu| Kawasaki, Shoji| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-07
Publication Title Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article