Author Yamanaka-Kohno, Reiko| Shirakawa, Yasuhiro| Inoue-Minakuchi, Mami| Yokoi, Aya| Muro, Misato| Kosaki, Hirotaka| Tanabe, Shunsuke| Fujiwara, Toshiyoshi| Morita, Manabu|
Keywords Esophageal cancer surgery Prognostic factor Nutrition
Note This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Esophagus. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s10388-020-00751-8. </br>This fulltext is available in June, 2021.|
Published Date 2020-06-07
Publication Title Esophagus
Volume volume18
Issue issue1
Publisher Springer
Start Page 49
End Page 55
ISSN 1612-9059
NCID AA11885266
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 32507916
DOI 10.1007/s10388-020-00751-8
Web of Science KeyUT 000538921300001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s10388-020-00751-8
FullText URL fulltext.pdf
Author Nishioka, Keiji| Kato, Yusuke| Ozawa, Shin-ichiro| Takahashi, Yuichiro| Sakamoto, Wataru|
Keywords Chloroplast Phos-tag Protein phosphorylation Thylakoid membrane STN7 STN8
Published Date 2021-01
Volume volume147
Issue issue1
Publisher Springer
Start Page 107
End Page 124
ISSN 0166-8595
NCID AA00362200
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Authors.
File Version publisher
PubMed ID 33269435
DOI 10.1007/s11120-020-00803-1
Web of Science KeyUT 000595363200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s11120-020-00803-1
FullText URL fulltext.pdf
Author Katayama, Hideki| Tabata, Masahiro| Kubo, Toshio| Kiura, Katsuyuki| Matsuoka, Junji| Maeda, Yoshinobu|
Keywords Weekend chemotherapy Outpatient Social burden Cancer patient
Published Date 2020-07-04
Publication Title Supportive Care in Cancer
Publisher Springer
ISSN 0941-4355
NCID AA10996793
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
PubMed ID 32621265
DOI 10.1007/s00520-020-05575-x
Web of Science KeyUT 000545922600001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00520-020-05575-x
Author Tumewu, Stephany Angelia| Ogawa, Yujiro| Okamoto, Takumi| Sugihara, Yuka| Yamada, Hajime| Taguchi, Fumiko| Matsui, Hidenori| Yamamoto, Mikihiro| Noutoshi, Yoshiteru| Toyoda, Kazuhiro| Ichinose, Yuki|
Keywords Bacterial virulence cheA Chemotaxis cheY Flagellar motility Pseudomonas
Note This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Molecular Genetics and Genomics. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s00438-020-01745-y. </br>This fulltext is available in Jan. 2022.|
Published Date 2021-01-02
Publication Title Molecular Genetics and Genomics
Publisher Springer
ISSN 1617-4615
NCID AA11547886
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 33386986
DOI 10.1007/s00438-020-01745-y
Web of Science KeyUT 000604185000001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00438-020-01745-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Komaki, Toshiyuki| Hiraki, Takao| Kamegawa, Tetsushi| Matsuno, Takayuki| Sakurai, Jun| Matsuura, Ryutaro| Yamaguchi, Takuya| Sasaki, Takanori| Mitsuhashi, Toshiharu| Okamoto, Soichiro| Uka, Mayu| Matsui, Yusuke| Iguchi, Toshihiro| Gobara, Hideo| Kanazawa, Susumu|
Keywords Robotics Interventional radiology Animal experiments
Published Date 2019-11-26
Publication Title European Radiology
Volume volume30
Issue issue3
Publisher Springer
Start Page 1342
End Page 1349
ISSN 0938-7994
NCID AA10824302
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Authors
File Version publisher
PubMed ID 31773299
DOI 10.1007/s00330-019-06477-1
Web of Science KeyUT 000517458800006
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00330-019-06477-1
Author Sugiyama, Koichi| Sada, Ken-ei| Kurosawa, Michiko| Wada, Jun| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-02
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume17
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kagawa, Hidetoshi| Hiromasa, Tsutomu| Hara, Takayuki| Takaki, Ayako| Yamanaka, Ryutaro| Sada, Ken-ei| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-10
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume16
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Nagase, Ryo| Kajitani, Nobuo| Shikata, Kenichi| Ogawa, Daisuke| Kodera, Ryo| Okada, Shinichi| Kido, Yuichi| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-10
Publication Title Clinical and Experimental Nephrology
Volume volume16
Issue issue5
Content Type Journal Article
FullText URL fulltext.pdf
Author Chen, Xinyu| Fritz, Alexander| Werner, Rudolf A.| Nose, Naoko| Yagi, Yusuke| Kimura, Hiroyuki| Rowe, Steven P.| Koshino, Kazuhiro| Decker, Michael| Higuchi, Takahiro|
Keywords Norepinephrine transporter Positron emission tomography Phenethylguanidine [18F]AF78
Published Date 2019-07-22
Publication Title Molecular Imaging and Biology
Volume volume22
Issue issue3
Publisher Springer
Start Page 602
End Page 611
ISSN 1536-1632
NCID AA1170000X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Authors
File Version publisher
PubMed ID 31332629
DOI 10.1007/s11307-019-01407-5
Web of Science KeyUT 000535707700015
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s11307-019-01407-5
FullText URL fulltext.pdf
Author Chen, Xinyu| Kudo, Takashi| Lapa, Constantin| Buck, Andreas| Higuchi, Takahiro|
Keywords Norepinephrine transporter Benzylguanidine Phenethylguanidine Antidepressant Organic cation transporter
Published Date 2020-04-09
Publication Title Journal of Neural Transmission
Volume volume127
Issue issue6
Publisher Springer
Start Page 851
End Page 873
ISSN 0300-9564
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders Author(s)
File Version author
PubMed ID 32274584
DOI 10.1007/s00702-020-02180-4
Web of Science KeyUT 000535371000001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00702-020-02180-4
Author Yamamoto, Haruchika| Yamamoto, Hiromasa| Soh, Junichi| Suzuki, Etsuji| Namba, Kei| Suzawa, Ken| Miyoshi, Kentaroh| Otani, Shinji| Okazaki, Mikio| Sugimoto, Seiichiro| Yamane, Masaomi| Yorifuji, Takashi| Takahashi, Katsuhito| Toyooka, Shinichi|
Note This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Annals of Surgical Oncology. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/10.1245/s10434-020-09272-1. </br>This fulltext is available in November, 2021.|
Published Date 2020-11-24
Publication Title Annals of Surgical Oncology
Publisher Springer
ISSN 1068-9265
NCID AA11016573
Content Type Journal Article
language 英語
File Version author
PubMed ID 33236252
DOI 10.1245/s10434-020-09272-1
Web of Science KeyUT 000592170800006
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1245/s10434-020-09272-1
Author Yanagi, Yoshinobu| Fujita, Mariko| Hisatomi, Miki| Matsuzaki, Hidenobu| Konouchi, Hironobu| Katase, Naoki| Nagatsuka, Hitoshi| Asaumi, Jun-ichi|
Published Date 201012
Publication Title Oral Radiology
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Kawai, Noriko| Tsujigiwa, Hidetsugu| Yanagi, Yoshinobu| Nagatsuka, Hitoshi| Inoue, Tetsuyoshi| Kokeguchi, Susumu| Kawasaki, Shoji| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-07
Publication Title Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ishihara, Yuki| Matsumoto, Kazuyuki| Kato, Hironari| Tsutsumi, Koichiro| Tomoda, Takeshi| Matsumi, Akihiro| Miyamoto, Kazuya| Yamazaki, Tatsuhiro| Saragai, Yosuke| Fujii, Yuki| Uchida, Daisuke| Horiguchi, Shigeru| Okada, Hiroyuki|
Keywords Peroral direct cholangioscopy Hepatolithiasis Altered gastrointestinal anatomy Double-balloon endoscopy
Note This fulltext is available in Nov. 2021.|
Published Date 2020-11-02
Publication Title Surgical Endoscopy
Publisher Springer
ISSN 0930-2794
NCID AA10750363
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 33140150
DOI 10.1007/s00464-020-08139-6
Web of Science KeyUT 000584333800003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00464-020-08139-6
Author Tomoda, Takeshi | Kato, Hironari| Miyamoto, Kazuya| Matsumi, Akihiro| Ueta, Eijiro| Fujii, Yuuki| Saragai, Yousuke| Yamazaki, Tatsuhiro| Uchida, Daisuke| Matsumoto, Kazuyuki| Horiguchi, Shigeru| Tsutsumi, Koichiro| Okada, Hiroyuki|
Note Correction to: Surgical Endoscopy https://doi.org/10.1007/s00464-020-07385-y </br>This fulltext is available in Feb. 2021.|
Published Date 2020-02-06
Publication Title Surgical Endoscopy
Publisher Springer
ISSN 09302794
NCID AA10750363
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 32030547
DOI 10.1007/s00464-020-07399-6
Web of Science KeyUT 000515963500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00464-020-07399-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Hoffmann, Jan, V| Janssen, Jan P.| Kanno, Takayuki| Shibutani, Takayuki| Onoguchi, Masahisa| Lapa, Constantin| Grunz, Jan-Peter| Buck, Andreas K.| Higuchi, Takahiro|
Keywords Small-animal imaging SPECT Mouse Collimator Post-reconstruction filtering
Published Date 2020-11-02
Publication Title EJNMMI Physics
Volume volume7
Issue issue1
Publisher Springer
Start Page 64
ISSN 2197-7364
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33140263
DOI 10.1186/s40658-020-00335-6
Web of Science KeyUT 000584467200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40658-020-00335-6
FullText URL JMU46_4_449.pdf
Author Takada, Saimon| Kato, Hironari| Saragai, Yosuke| Muro, Shinichiro| Uchida, Daisuke| Tomoda, Takeshi| Matsumoto, Kazuyuki| Horiguchi, Shigeru| Tanaka, Noriyuki| Okada, Hiroyuki|
Keywords Contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasound (CH-EUS) Pancreatic neuroendocrine neoplasm (PNEN) Time–intensity curve (TIC) analysis
Note This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Journal of Medical Ultrasonics. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s10396-019-00967-x.|
Published Date 2019-08-03
Publication Title Journal of Medical Ultrasonics
Volume volume46
Issue issue4
Publisher Springer
Start Page 449
End Page 458
ISSN 1346-4523
NCID AA11563281
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 31377939
DOI 10.1007/s10396-019-00967-x
Web of Science KeyUT 000487923000010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s10396-019-00967-x
FullText URL CCP_fulltext.pdf
Author Tsukioki, Takahiro| Shien, Tadahiko| Tanaka, Takehiro| Suzuki, Yoko| Kajihara, Yukiko| Hatono, Minami| Kawada, Kengo| Kochi, Mariko| Iwamoto, Takayuki| Ikeda, Hirokuni| Taira, Naruto| Doihara, Hiroyoshi| Toyooka, Shinichi|
Keywords Breast cancer Metformin Preoperative Tils CD8 PD-L1
Published Date 2020-06-12
Publication Title Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume volume86 volume86
Issue issue1 issue1
Publisher Springer
Start Page 55 55
End Page 63 63
ISSN 0344-5704
NCID AA00598397
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©Author(s)
File Version Publisher
PubMed ID 32533334
DOI 10.1007/s00280-020-04092-2
Web of Science KeyUT 000539841500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00280-020-04092-2
FullText URL fulltext.pdf tables.pdf Fig1.tif Fig2.jpg Fig3.tif Fig4.tif Fig5.tif
Author Kono, Reika| Ohtsuki, Hiroshi| Kishimoto, Fumiko| Hamasaki, Ichiro| Morizane, Yuki| Shiraga, Fumio|
Keywords age-related distance esotropia esotropia high myopia orbital pulley sagging eye syndrome
Published Date 2019-01-22
Publication Title Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume volume257
Publisher Springer
Start Page 662
End Page 662
ISSN 0721832X
NCID AA11623893
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 30671656
DOI 10.1007/s00417-019-04250-0
Web of Science KeyUT 000459788800025
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00417-019-04250-0
FullText URL fulltext.pdf Figure.pptx Tables.pptx
Author Kodama, Yuya| Furumatsu, Takayuki| Masuda, Shin| Okazaki, Yoshiki| Kamatsuki, Yusuke| Okazaki, Yuki| Hiranaka, Takaaki| Miyazawa, Shinichi| Yasumitsu, Masaharu| Ozaki, Toshifumi|
Keywords Medial meniscus Posterior root tear Transtibial fixation Meniscus extrusion Open magnetic resonance imaging
Note This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s00167-019-05810-x.</br>|
Published Date 2019-11-28
Publication Title Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy
Volume volume28
Issue issue11
Publisher Springer
Start Page 3416
End Page 3425
ISSN 0942-2056
NCID AA10973641
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 31781798
DOI 10.1007/s00167-019-05810-x
Web of Science KeyUT 000575537100001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s00167-019-05810-x