著者 Takeda, Yoshimasa| Kawashima, Takahisa| Kiyota, Kazuya| Oda, Shigeto| Morimoto, Naoki| Kobata, Hitoshi| Isobe, Hisashi| Honda, Mitsuru| Fujimi, Satoshi| Onda, Jun| I, Seishi| Sakamoto, Tetsuya| Ishikawa, Masami| Nakano, Hiroshi| Sadamitsu, Daikai| Kishikawa, Masanobu| Kinoshita, Kosaku| Yokoyama, Tomoharu| Harada, Masahiro| Kitaura, Michio| Ichihara, Kiyoshi| Hashimoto, Hiroshi| Tsuji, Hidekazu| Yorifuji, Takashi| Nagano, Osamu| Katayama, Hiroshi| Ujike, Yoshihito| Morita, Kiyoshi|
発行日 2014-12
出版物タイトル Resuscitation
85巻
12号
資料タイプ 学術雑誌論文