著者 Takayama, Ken| Koseki, Kunio| Torikai, Kota| Tokuchi, Akira| Nakamura, Eiji| Arakida, Yoshio| Shimosaki, Yoshito| Wake, Masayoshi| Kouno, Tadaaki| Horioka, Kazuhiko| Igarashi, Susumu| Iwashita, Taiki| Kawasaki, Atsushi| Kishiro, Jun-ichi| Sakuda, Makoto| Sato, Hikaru| Shiho, Makoto| Shirakata, Masashi| Sueno, Tsuyoshi| Toyama, Takeshi| Watanabe, Masao| Yamane, Isao|
発行日 2005-4
出版物タイトル Physical Review Letters
94巻
14号
資料タイプ 学術雑誌論文