著者 Fujioka, Shinsuke| Nishimura, Hiroaki| Nishihara, Katsunobu| Sasaki, Akira| Sunahara, Atsushi| Okuno, Tomoharu| Ueda, Nobuyoshi| Ando, Tsuyoshi| Tao, Yezheng| Shimada, Yoshinori| Hashimoto, Kazuhisa| Yamaura, Michiteru| Shigemori, Keisuke| Nakai, Mitsuo| Nagai, Keiji| Norimatsu, Takayoshi| Nishikawa, Takeshi| Miyanaga, Noriaki| Izawa, Yasukazu| Mima, Kunioki|
発行日 2005-11
出版物タイトル Physical Review Letters
95巻
23号
資料タイプ 学術雑誌論文