著者 Matsumoto, Eiji| Nakatsuka, Harushige| Nouso, Kazuhiro| Nakamura, Shin-ichiro| Suzuki, Mayumi| Kobayashi, Yoshiyuki| Uemura, Masayuki| Sato, Syuichiro| Sato, Ei-ichiro| Yokoyama, Junko| Tsuboi, Sou| Tanaka, Hironori| Takuma, Yoshitake| Fujikawa, Tatsuya| Shiratori, Yasushi|
発行日 2004-01-14
出版物タイトル Comparative Hepatology
3巻
資料タイプ 学術雑誌論文