著者 Wu, Yi-Bing| Liu, Dan| Liu, Pei-Yu| Yang, Xue-Mei| Liao, Man| Lu, Nan-Nan| Sauriol, FranÅoise| Gu, Yu-Cheng| Shi, Qing-Wen| Kiyota, Hiromasa| Dong, Mei|
発行日 2015-05-26
出版物タイトル Helvetica Chimica Acta
98巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文